En exitskatt

Skriftlig fråga 2019/20:452 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Våren 2018 skrotade finansministern förslaget om en ny exitskatt. Sedan dess har inga nya försök presenterats för att täppa till hålen i lagstiftningen. Tanken med exitskatten var att ersätta tioårsregeln, som ska se till att kapitalvinster som byggts upp i Sverige även beskattas här.

Skatteverket och Riksrevisionen har ett flertal gånger påpekat problemet om att tioårsregeln inte fungerar. Skatteverket har också gjort studier om försäljning av aktier efter utflyttning. Det konstaterades att ett stort antal personer utvandrar för att därefter sälja aktier och andelar med i Sverige upparbetade vinster skattefritt eller med förmånligare beskattning. Den som skaffar sig en överblick över den interna lagstiftningen hos ett antal stater har en uppsjö av möjligheter att undvika att kapitalvinster på aktier och andelar beskattas i Sverige.

I en av förstudierna identifierades ett antal olika upplägg. I vissa fall såldes andelarna direkt, i andra fall gick man via utländska holdingbolag som avyttrade andelarna. Inkomstbortfallet uppskattas vara runt 1 miljard kronor om året som statskassan går miste om när företagare, fåmansföretagsägare och individer flyttar utomlands och smiter undan skatten. Det är skattemedel som behövs i vår gemensamma välfärd, men som i stället går till en liten kapitalstark elit som kringgår eller undgår att betala skatt. Därför måste lagstiftningen skärpas och långsiktiga och hållbara regler införas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att agera och presentera en ny form av exitskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga