En EU-studie och en europeisk säkerhetsstrategi som bidrag för utveckling

Skriftlig fråga 2007/08:1269 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1269 En EU-studie och en europeisk säkerhetsstrategi som bidrag för utveckling

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Jag välkomnar studien Enhancing the EU Response to Women and Armed Conflict with Particular Reference to Development Policy som beskrivs ge en översikt av problem som föreligger vad gäller integrering av ”genus- och jämlikhetsfrågor i EU:s externa relationer”. Kvinnor i väpnad konflikt och nationella handlingsplaner likt den Sverige antog 2006 för FN:s resolution 1325 om kvinnors roll i konflikter är viktiga frågor. Det vore värdefullt för en vidare krets att ta del av såväl studien som av de delar där Sverige eventuellt har en avvikande mening i förhållande till studien eller skiljande meningar om implementering i utvecklings- och fredarbetet. Svensk inriktning avseende säkerhetssektorsreform (SSR 2007.12.05) saknar genderanalys. Men jag vill här fråga om kopplingen till studien till översynen av den europeiska säkerhetsstrategin och om hur en process för att inkludera delar som 1325, Sveriges syn på prostitution och dess tydliga koppling till människohandel, även benämnd trafficking, formar sig. Dialog med freds- och kvinnorörelsen samt med biståndsorganisationer bör tas till vara.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är om hon avser att verka för att föra samman Enhancing the EU Response to Women and Armed Conflict with Particular Reference to Development Policy med arbetet för en förnyad europeisk säkerhetsstrategi som bidrag för utveckling.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)