En EU-gemensam gräns för utsläpp vid antibiotikatillverkning

Skriftlig fråga 2019/20:609 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Antibiotika har räddat hundratals miljoner liv, men läkemedlen har två ansikten: varje gång vi använder dem hotas effekten hos andra patienter. Bakterier känner inga gränser. År 2050 beräknar en brittisk statlig utredning att resistenta bakterier kan vara världens vanligaste dödsorsak, motsvarande sammanlagda dödsfall i cancer, kolera, diabetes, mässling, stelkramp, diarréer och trafikolyckor. Det kommer att drabba världsekonomin, men framför allt skapa lidande, föräldralösa barn och barnadödlighet.

Studier visar att avloppsvatten, åar och sjöar nära tillverkningsplatser kan innehålla högre halter antibiotika än man ser i blodet hos en människa mitt under antibiotikabehandling. Ändå saknas i dag en maxgräns för hur stora utsläpp som är tillåtna under tillverkningsprocessen, inte bara globalt utan även inom EU. Sverige har länge varit ett föregångsland i kampen mot antibiotikaresistens och bör därför kunna bidra med goda erfarenheter i det internationella arbetet för att minska utsläppen av antibiotika i världen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Överväger regeringen att arbeta för en EU-gemensam gräns för utsläpp vid antibiotikatillverkning

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-10 Anmäld: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-18 Svarsdatum: 2019-12-19
Svar på skriftlig fråga