En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun

Skriftlig fråga 2017/18:1544 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Att få fart på bostadsbyggande och utveckla vårt land är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling. Alltför ofta fördröjs, fördyras och stoppas byggnation av överklaganden på olika nivåer på ett sätt som allvarligt skadar utveckling av såväl städer som landsbygd.

Området Katrineberg har under lång tid nu legat på regeringens bord. Först hanterades frågan av Näringsdepartementet och sedan Miljödepartementet. Därefter har den såvitt jag förstår skickats mellan departementen. Det är uppseendeväckande att ärendet inom de olika departementen har tagit så lång tid, och det har också kommunicerats att det kan dra ut ytterligare på tiden om man inte är överens mellan de olika departementen. Givet den mycket långa handläggningstiden torde denna oenighet därmed vara ett faktum.

Under tiden detta ärende dras i långbänk inom Regeringskansliet ligger en död hand över ett viktigt bostadsutvecklingsområde i Karlstads kommun. Det är därför mycket angeläget att regeringen skyndsamt kommer till skott och fattar beslut i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

När kan vi förvänta oss ett besked från ministern, Miljödepartementet och regeringen i denna för Karlstads bostadsutveckling och tillväxt så viktiga fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-21 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga