En coronaportal för företag, allmänhet och medier

Skriftlig fråga 2019/20:1143 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är många förslag om krisåtgärder för företagen och medborgarna i luften just nu. En del är sådant regeringen eller andra myndigheter kan genomföra själva och annat måste passera riksdagen för lagändringar. Vissa förslag kommer via initiativ från enskilda partier, andra förslag ändras lite på vägen i riksdagens utskott. Vissa förslag kommer från olika intressenter men blandas ihop med faktiska politiska förslag, vilket skapar förvirring. En del av det som uppmärksammas i medierna är bara politiska förslag och annat är beslutat. Beslut gäller dessutom inte sällan retroaktivt till fördel för företag eller enskilda.

Både företag och privatpersoner behöver samlad information om de krisåtgärder som faktiskt beslutats och hur man rent praktiskt ska agera för att ta del av de åtgärder som beslutats. Inte minst är det svårt för redan ansträngda småföretagare att söka fram information om de möjligheter som finns och hur man ansöker om stöd. Även för medierna är det sannolikt välkommet med sådan samlad information som underlag för artiklar och bevakning, vilket även garanterar att den information som sprids till allmänheten blir korrekt i alla delar.

Det behövs uppenbart en mer samlad information om olika krisåtgärder. En möjlighet vore att regeringen upprättar en "coronaportal" där man lägger ut tydlig information om alla åtgärder efter hand som de beslutats, hur villkoren för olika stöd ser ut samt vem man kontaktar för att ta del av de stöd som finns.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern villig att ta initiativ till en sådan coronaportal?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-02 Överlämnad: 2020-04-03 Anmäld: 2020-04-07 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga