En brottsvåg i Gästrikland

Skriftlig fråga 2019/20:767 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

På kort tid har det förekommit såväl bilrån och personrån som rån mot livsmedelsbutiker i Gästrikland. Den här brottsvågen skapar självklart en stor otrygghet för såväl företagare som för de medborgare som inte vågar gå ut på kvällen.

Vid en trygghetsvandring i stadsdelen Brynäs arrangerad av Gävle kommun framkom att det finns en stor oro för tryggheten i Gävle.

Gävle tillhör polisområdet Region Mitt och då det sker en stor brottsvåg i vissa delar av polisområdet finns det en risk att polisen tvingas omprioritera sina resurser. Det skulle i sin tur potentiellt kunna påverka polisens närvaro i andra delar av polisområdet, till exempel Gävleborg.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur säkerställer statsrådet att polisen i Gävleborg får de resurser som krävs för att lösa den akuta brottsvåg som sker i Gästrikland just nu?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-17 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga