En bok för alla

Skriftlig fråga 2007/08:303 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november

Fråga

2007/08:303 En bok för alla

av Nikos Papadopoulos (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att anslaget till En bok för alla tas bort.

Förslaget har varit ute på remiss. Endast 4 procent av remissinstanserna tillstyrkte förslaget.

Vi från oppositionen har kritiserat detta förslag och vi fortsätter att göra det. För en tid sedan genomfördes en manifestation och ett upprop i Stockholm till stöd för En bok för alla. Tusentals underskrifter överlämnades i protest mot beslutet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med hänsyn till den kompakta kritik som riktats mot förslaget om att ta bort stödet till En bok för alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-20 Anmäld: 2007-11-20 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)