En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

Skriftlig fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Public service avser journalistik i allmänhetens tjänst. För Sveriges Radio innebär uppdraget att grunden för verksamheten ska vara att bidra med värde till samhället i stort. Enligt gällande sändningstillstånd ska Sveriges Radios verksamhet således präglas av folkbildningsambitioner och hög kvalitet.

Det är mot den bakgrunden som Sveriges Radios program Punani_99:s gärning i samhällets tjänst kan ifrågasättas .En stor del av programmet utmärks av att romantisera droger och missbruk, samtidigt som det enligt Sveriges Radios egen public service-redovisning för 2017 ska rikta sig till unga gymnasietjejer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service programerbjudande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-27 Överlämnad: 2018-06-28 Besvarad: 2018-07-12 Sista svarsdatum: 2018-07-12 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga