emotionell intelligens

Skriftlig fråga 1998/99:334 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)
Fråga 1998/99:334 av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om emotionell intelligens

den 5 februari

Det kommer hela tiden nya rapporter från skolan och den senaste rapporten handlar om att barns IQ ökar medan deras EQ minskar. Amerikanska forskningsrapporter och svenska studier visar på samma tendens.

EQ handlar om din mentala skärpa eller "emotionell intelligens". Enligt Margareta Sjölund, docent i psykologi, kan konsekvenserna bli förödande om vi fortsätter att prioritera teorin i skolan. Risken finns att vi får en generation som står sämre rustad att klara kraven på samarbete och förändringar, än den som är aktiv i dag.

I dag efterfrågas "hela" människor i platsannonserna. Det krävs egenskaper som emotionell intelligens och kreativitet.

Utvecklingen är inte förvånande tycker forskarna inom området eftersom gymnastik, slöjd och hemkunskap omvandlas till teoretiska ämnen på schemat.

Vilka åtgärder tänker ministern vidtaga för att utvecklingen inte skall bli så som de amerikanska forskningsrapporterna och de svenska studierna varnar för?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-05 Besvarad: 1999-02-10 Anmäld: 1999-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga