Elsparkcyklar

Skriftlig fråga 2019/20:17 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I några av Sveriges storstäder har man börjat använda elsparkcyklar i en stor omfattning. Det kan vara ett snabbt och enkelt sätt att transportera sig, men tyvärr har det även uppstått stora problem med hur de står uppställda. Det har varit oklart vilken reglering som gäller för fordonen, men både SKL och polisen har nu kommit fram till att kommunerna inte får utfärda specifika regleringar eller tillståndskrav för elsparkcyklarna eller bolagen bakom dem.

Kommunerna signalerar även att man vill att det ska regleras i lag så att kommunerna kan kräva tillstånd från företagen så att de åläggs ett juridiskt ansvar för sina produkter (SR Ekot den 11 september 2019).

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att ge kommunerna verktyg att hantera problematiken med elcyklar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-16 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Sista svarsdatum: 2019-09-25 Svarsdatum: 2019-09-30
Svar på skriftlig fråga