Elsäkerhet

Skriftlig fråga 2011/12:203 av Nilsson, Ingemar (S)

Nilsson, Ingemar (S)

den 5 december

Fråga

2011/12:203 Elsäkerhet

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Elsäkerhetsverket har utrett frågan om ett nytt framtida behörighetssystem för elektriker. Förslaget innebär att den som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha så kallad elinstallationsbehörighet, medan den som även vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för högspänning ska ha så kallad fullständig elinstallatörsbehörighet.

På detta ska också ett elinstallatörsprov införas, som ska bekostas av den ansökande. Elinstallationsbehörighet kommer inte att meddelas personer som inte avlagt godkänt elinstallatörsprov.

Landets elektriker har reagerat starkt på förslaget som, om det skulle införas, skulle förstöra ett väl fungerande system för behörighet, ansvar, utbildning och elsäkerhet för landets elektriker.

Elsäkerhetsverket lämnade in sitt förslag den 29 september 2011 till Näringsdepartementet. Det är nu regeringen som avgör om förslaget är intressant att gå vidare med genom ett framtida lagstiftningsförslag.

Min fråga till statsrådet är om, och i så fall på vilket sätt, hon avser att gå vidare med Elsäkerhetsverkets förslag om nytt behörighetssystem för elektriker.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-05 Anmäld: 2011-12-06 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)