elräkningar

Skriftlig fråga 2002/03:203 av Berglind, Mats (s)

Berglind, Mats (s)

den 28 november

Fråga 2002/03:203

av Mats Berglind (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om elräkningar

Det har i massmedierna under den senaste tiden framkommit ett flertal exempel på kunder som under flera år inte fått sina elräkningar och ingen avläsning av elmätaren. Kunderna har sedan fakturerats i efterhand på mycket höga belopp.

Min lokaltidning Enköpings-Posten skrev om en kvinna som under fyra år försökte få betala sin elräkning, utan att lyckas. Hon hade vid ett flertal tillfällen kontaktat Vattenfall och frågat efter sin elräkning, utan resultat. När räkningen till slut dök upp var den på 91 476 kr.

Kunden har inte fått någon som helst information från Vattenfall under den här tiden.

Informationen på slutfakturan var tre rader, "nästa faktura från Vattenfall blir högre än vanligt". Förvisso sant, men är det en adekvat information till kunden? Det fanns inget förslag om att göra en avbetalningsplan på detta höga belopp. Ett förslag till rabatt och avbetalningsplan kom först efter det att lokaltidningen skrivit om detta.

Min fråga till näringsministern är:

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att stärka elmarknadens kunders möjlighet att själva kunna bevaka att rätt pris för elräkningen gått ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-28 Anmäld: 2002-11-28 Besvarad: 2002-12-04 Svar anmält: 2002-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-04)