elräkningar

Skriftlig fråga 2001/02:1179 av Zakariasen, Helena (s)

Zakariasen, Helena (s)

den 17 maj

Fråga 2001/02:1179

av Helena Zakariasen (s) till näringsminister Björn Rosengren om elräkningar

Både kunderna och miljön skulle tjäna på en debitering av den faktiska elförbrukningen, i stället för dagens bakvända system med preliminär debitering. Senast den 29 maj ska Energimyndigheten slutredovisa en utredning om preliminärdebitering. Förhoppningsvis blir slutsatsen att det behövs en lagstiftning om tätare avläsningar och slopad preliminärdebitering för alla elkunder. Sollentuna Energi har redan genomfört detta. "Investeringen har varit väldigt lönsam för företaget och det är en missuppfattning som nu sprids att det skulle vara dyrt att installera fjärravläsare", sade dess vd Bo Andersson nyligen, enligt nyhetsbyrån Powernews.org. Statens eget energibolag Vattenfall har ingen anledning att invänta en tvingande lagstiftning. Regeringen bör ge signaler till Vattenfall att denna utveckling är nödvändig ur ett konsument- och energibesparingsperspektiv.

Vad avser näringsministern att göra för att statliga Vattenfall ska avskaffa preliminärdebiteringen för alla sina elkunder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-17 Anmäld: 2002-05-21 Besvarad: 2002-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-24)