Elpriser för Västernorrlands basindustri

Skriftlig fråga 2005/06:2090 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 31 augusti

Fråga 2005/06:2090 av Solveig Hellquist (fp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Elpriser för Västernorrlands basindustri

Västernorrland står inför en näringspolitisk katastrof om inte regeringen vidtar omedelbara åtgärder för komma till rätta med de extremt höga elpriserna.

Utansjö Bruk har nu aviserat att lägga ned sin verksamhet för att i stället flytta den utomlands. Därmed förlorar 130 personer sina arbeten. SCA:s Ortviken har planerat att göra investeringar men avstår från detta på grund av de skyhöga elpriserna. Basindustrin är oerhört central för Sverige och inte minst för Västernorrland. Situationen är akut och kräver därför omedelbara åtgärder.

Min fråga till ministern är vilka omedelbara åtgärder han tänker vidta för att Västernorrlands basindustri ska kunna överleva och utvecklas i stället för att avvecklas och flytta utomlands.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-31 Besvarad: 2006-09-14 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-14)