Elområden

Skriftlig fråga 2011/12:101 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 3 november

Fråga

2011/12:101 Elområden

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den 1 november delades Sverige in i fyra el-områden, en åtgärd till följd av det beslut EU-kommissionen fattade den 14 april 2010 om att Svenska kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet.

Beslutet innebär att det vid en och samma tidpunkt kan vara ett elpris i norra Sverige, ett annat i norra Mellansverige, ett tredje i södra Mellansverige och ett fjärde i södra Sverige. Generellt förväntas elpriset i norra Sverige vara lägre än i södra Sverige. Det beror på att det i norr finns ett överskott på el, eftersom där finns så mycket vattenkraft, medan det i södra Sverige råder underskott och elpriset förväntas därför bli högre där.

Större delen av Halland hamnar i område 4 med det högsta elpriset. Gränsen dras i den norra delen av Falkenbergs kommun. Detta kan man verkligen ifrågasätta då vi i Halland har en omfattande produktion av el i länet. I åarna Ätran, Nissan och Lagan finns sammanlagt 16 vattenkraftverk som producerar el. I Halmstad finns ett relativt stort kraftvärmeverk som producerar el. I länet finns en av norra Europas största kärnkraftverk och dessutom produceras en del el genom vindkraft.

Mot bakgrund av den omfattande produktion av el som finns i länet är det inte orimligt att Halland bör omfattas av ett lägre elprisområde.

Avser statsrådet att ta initiativ så att hela Halland omfattas av elområde 3?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-03 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-09 Svar anmält: 2011-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)