Elnätsbolag som riskerar tappa kontakt med sina kunder

Skriftlig fråga 2019/20:924 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Med den inplanerade reformen för en elhandlarcentrisk modell vill regeringen förändra Sveriges elmarknad i grunden. Tanken med reformen var bland annat att öka konkurrensen på elmarknaden, vilket ansågs vara ett problem när reformen initierades för ungefär tio år sedan. Reformen ska också underlätta för konsumenten, som med den nya reformen ska få en elräkning i stället för två.

En faktura som samlar alla kostnader för elhandel, elnät och energiskatt låter på papperet bättre än det system med två fakturor som Sverige har i dag. Inte heller låter det orimligt att det i och med reformen blir elhandlarna som står för den samlade faktureringen och kontakten med kunder, samtidigt som elnätsbolagens intäkter slussas via elhandlarna, i stället för att som i dag komma direkt från slutkonsumenterna.

Mycket av den utveckling på elområdet som vi nu ser, med ökat egenansvar för olika lösningar, egenproducerad el och möjlighet att lagra el i bilbatterier med mera, bygger på helt nya sätt att kommunicera. Det krävs att man har en bra kommunikation och ett bra samarbete med både sin elproducent, den man levererar elen till, samt med sin nätdistributör.

Den nya tidens elproduktion och elkonsumtion behöver mer, inte mindre, kontakt med sina elnätsdistributörer respektive elproducenter. Detta kommer inte att vara lika självklart om faktureringssystemet går via en elhandlare, som inte är elproducent.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att elnätsbolagen inte tappar kontakten med sina kunder i en tid när privatpersoners implementering av solkraft, energilager och laddinfrastruktur ökar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-07 Överlämnad: 2020-02-09 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga