Elmarknaden och tillsvidareprisernas utveckling

Skriftlig fråga 2013/14:250 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:250 Elmarknaden och tillsvidareprisernas utveckling

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

En ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex visar återigen ett lågt förtroende för elbolagen. Bara 24 procent av elhandelskunderna har högt förtroende för sitt elbolag. Undersökningen visar en stark koppling mellan välinformerade kunder och ett aktivt beslut om elbolag. Att energibranschen under lång tid dragits med lågt förtroende hänger samman med att en majoritet av elbolagen fortsätter att ta ut för höga priser av sina kunder genom tillsvidarepriser.

SVT:s Aktuellt har räknat ut att elbolagen tjänar omkring 1 miljard årligen på att behålla avtal med tillsvidarepriserna, som i grunden går stick i stäv med en fri och avreglerad elmarknad.

Redan för två år sedan drev en samlad opposition i riksdagen igenom ett beslut om att tillsvidarepriset på el skulle upphöra i sin nuvarande form, men trots detta har ännu inget hänt. Detta är oacceptabelt, och det drabbar tiotusentals elkonsumenter varje dag.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga följande:

När och på vilket sätt kommer ministern och regeringen att agera för att sätta stopp för tillsvidarepriserna på elmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Svar anmält: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)