Elit eller bredd i högre utbildning

Skriftlig fråga 2006/07:1233 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 24 maj

Fråga

2006/07:1233 Elit eller bredd i högre utbildning

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

I en värld där Sverige måste konkurrera allt intensivare är det viktigt att det finns en bredd i kompetensutvecklingen. Det räcker inte med att satsa på en begränsad elit som på de gamla universitetens tid. Det är viktigt att en så hög andel av ungdomsgenerationen som möjligt får ta del av den högre utbildningen. Med högre utbildning följer också så mycket annat: kritiskt tänkande, större insikt om behovet av mångfald och olika perspektiv, större insikt om de olika verkligheter människor har i Sverige och utomlands etcetera. Det är ju knappast en tillfällighet att stödet för rasistiska och andra fördomsfulla uppfattningar genomsnittligt är lägre bland mer välutbildade individer.

Sverige måste också satsa brett på mer av vuxenutbildning och vidareutbildning. Det är viktigt att många får en ”andra chans” här i livet och möjligheten att uppfylla sina drömmar som de kanske försinkat den första gången genom bristande mognad etcetera. Äldre studenter med yrkeserfarenhet är en klar tillgång på högskolan.

Det är oroande att statsrådet enligt Riksdag & Departement svepande anklagar våra många fina högskolor och universitet för att vara utbildningsfabriker med för lite fokus på kvalitet. Det är viktigt att en sådan kritik i stället preciseras till sitt sakinnehåll och även tar avstånd från dem som åter vill göra den akademiska utbildningen och forskningen till reservat för nedärvda eliter.

Avser utbildningsministern att styra resurstilldelningen så att ett eller ett fåtal elituniversitet gynnas framför akademisk bredd och mångfald?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-31 Besvarad: 2007-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-31)