Eliminering av hepatit C

Skriftlig fråga 2016/17:825 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Jag har i tidigare skriftliga frågor till folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström lyft vikten av eliminering av hepatit C och att behandling sätts in i ett tidigare skede än vad som sker i dag. 

I dag är ungefär 40 000 personer smittade med hepatit C i Sverige. Varje år diagnostiseras ytterligare 2 000 personer. År 2014 avled uppemot 180 svenskar i sviterna av sjukdomen. De flesta som har smittats med hepatit C har fått det genom en blodtransfusion före 1991 eller genom sprutmissbruk. Det förekommer också att personal inom polisen, kriminalvården, sjukvården och socialtjänsten smittas genom kontakt med hepatit C. 

Sedan några år tillbaka går hepatit C att bota. På åtta till tolv veckor kan en person bli frisk. Hepatit C klassas som en allmänfarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen ska en patient med en allmänfarlig sjukdom erbjudas den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Nyligen ändrade även Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi sina rekommendationer till att samtliga smittade bör behandlas. Trots detta erbjuds inte alla smittade behandling. Endast de allra sjukaste får ta del av behandlingen med statlig finansiering. 

Hepatit C är oerhört smittsamt. Eftersom sjukdomsförloppet kan vara mycket utdraget kan det ibland ta flera år innan patienten är tillräckligt sjuk för att få rätt till vård. Denna väntan är orimlig i dag när hepatit C går att bota; det är orimligt och kostsamt för individen och samhället. 

Dessutom är det orimligt att en sjuksköterska som dagligen försöker rädda människoliv och som smittas med hepatit C ska behöva vänta i åratal – ibland årtionden – för att få behandling. Det borde vara självklart att en person som smittats i sitt offentliga tjänsteutövande får behandling omgående efter att det uppdagats att personen i fråga har smittats med hepatit C. 

FN-organet WHO har en global eliminering av hepatit C som mål. I maj 2016 beslöt WHO:s World Health Assembly om en ny strategi som uppmanar regeringar världen över att arbeta fram nationella elimineringsstrategier för att bekämpa hepatit C. Strategin utgör ett praktiskt stöd till länder som vill eliminera viruset. Många länder har antagit en elimineringsstrategi, men Sverige har fortfarande inte gjort det. 

Sverige har möjlighet att bli det första landet i världen att eliminera hepatit C. Ett första steg är att staten garanterar samtliga inom offentlig sektor behandling om de skulle bli smittade i tjänsten.

Det är dags för regeringen och ansvarig minister att agera. Det är inte rimligt att patienter ska behöva vänta i åratal för att få behandling av hepatit C och att under denna väntan utveckla följdsjukdomar av hepatit C.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Avser statsrådet och regeringen att arbeta fram en nationell elimineringstrategi för Sverige, och i så fall när? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-10 Överlämnad: 2017-02-13 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22
Svar på skriftlig fråga