Elförsörjning som riksintresse

Skriftlig fråga 2018/19:218 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Med en ständigt ökande andel volatil el i våra nät från sol och vind ökar också riskerna för att effektbrist uppstår när vind och sol inte levererar i den utsträckning som ett modernt samhälle behöver.

Svensk industri har uttryckt en stark oro över utvecklingen då produktionen hotas när effektbalansen inte säkras. En säker elleverans är en förutsättning för ett modernt och tryggt samhälle. Elförsörjningens stora vikt måste speglas i de beslut som fattas här i riksdagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet att verka för att elproduktionen definieras som ett riksintresse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Överlämnad: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga