Elförsörjning av samhällskritiska funktioner vid manuell frånkoppling

Skriftlig fråga 2021/22:593 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Energimyndighetens arbete med att, genom Styrel, inventera samhällskritiska funktioner inom ramen för planeringsprocessen för manuell frånkoppling är försenat. I klartext betyder det att det inte har gjorts någon uppdatering av vilka byggnader som måste förses med el, och hur det ska gå till, om manuell frånkoppling blir nödvändig.

Under 2015 kom beslut om stängning av fyra kärnkraftsblock. Besluten var en direkt följd av att skatten på termisk effekt i kärnkraften höjdes kraftigt i budgetpropositionen 2015. Varken regeringen eller Svenska kraftnät vidtog några åtgärder för att försöka förhindra stängningarna.

Samtidigt har stora volymer kraftvärmekapacitet försvunnit från södra Sverige. Det huvudsakliga skälet har varit att de ekonomiska förutsättningarna för att driva anläggningarna har försämrats genom de skattehöjningar regeringen genomdrivit.

Kraftsystemet söder om Dalälven har försvagats kraftigt till följd av den förlorade produktionskapaciteten. Utöver det underskott på effekt som uppstått har spänningsstabiliteten försämrats, vilket innebär att elöverföringen till södra Sverige från omgivande elområden är begränsad. Förmågan till ö-drift och möjligheten att återuppbygga kraftsystemet efter ett större avbrott har också försämrats. Ö-driftsförmågan är till stora delar obefintlig.

Sannolikheten för att manuell förbrukningsfrånkoppling skulle behöva tas till har ökat markant. Det är därför oroväckande att Styrels arbete är försenat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Är det statsrådets och regeringens bedömning att samhällskritiska funktioner kommer att fungera om manuell frånkoppling av elförbrukning blir nödvändig, och avser statsrådet att​ vidta några åtgärder utifrån sin bedömning?​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga