Elevers stödbehov

Skriftlig fråga 2016/17:696 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Vår skollag är mycket tydlig med att alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Det är därför mycket oroande att Skolinspektionen i en rapport om Borås skolor konstaterar att detta inte efterlevs. I rapporten framkommer en rad olika oroväckande slutsatser, bland annat att elever i Borås verkar ha mycket svårt att få det stöd de behöver. I ett specifikt fall som nämns i rapporten beskriver Skolinspektionen en situation där nio elever är i behov av stöd. För en av dessa elever hade skolan påbörjat en utredning, men inget åtgärdsprogram fanns på plats. För resterande åtta elever hade ingen utredning startat och processen stod helt stilla. En förklaring som gavs av en person som arbetar med elevhälsan var att skolan saknade resurser för att tillgodose stödbehovet.

Huvudmannen har därmed misslyckats med en betydande och viktig del av sitt uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad har statsrådet och regeringen för konkreta planer för att se till att resurser för stödbehov finns i hela landet och kommer alla elever som behöver det till del? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-20 Överlämnad: 2017-01-23 Anmäld: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-01 Sista svarsdatum: 2017-02-01
Svar på skriftlig fråga