Elevers möjligheter att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Skriftlig fråga 2019/20:45 av Linda Ylivainio (C)

Linda Ylivainio (C)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

För snart två år sedan, den 15 november 2017, överlämnade utredaren Jarmo Lainio, professor vid Stockholms universitet, betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) till regeringen.

Språkbytesprocessen fortgår obönhörligen, och de nationella minoritetsspråken är hotade. Samtidigt vill fler ta tillbaka sitt språk och därför är frågan om elevers möjligheter att utveckla sitt nationella minoritetsspråk av så avgörande betydelse.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Tänker ministern ta några initiativ i linje med utredningsbetänkandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-23 Överlämnad: 2019-09-24 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga