Elever som nekas reseersättning

Skriftlig fråga 2017/18:346 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alla oavsett politisk tillhörighet anser att utbildning är en viktig förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar uppmuntras också till att skaffa utbildning och får på olika sätt stöd för att kunna studera.

Nu sätter Förvaltningsrätten stopp för att elever ska erhålla reseersättning för att komma till och från skolan. Man måste vara fyllda 16 år och få reseersättning första kvartalet efter det att man fyllt 16 år. Detta innebär att ungdomar som fyller år i december inte har samma förutsättningar som de som fyller år i januari. Ungdomar som fyller 16 år i slutet av året kan med andra ord inte fullfölja skolan eller börja på gymnasiet, av ekonomiska skäl.

I motiveringen från Förvaltningsrätten är det laglighetsprövningen som avgör rättens beslut, vilket innebär att om kommunen betalar ut reseersättning begår man ett lagbrott, eftersom det strider mot lagen. Detta är något som har uppmärksammats bland annat i Håbo kommun. I vårt land har vi via lagstiftning möjliggjort för ungdomar att utbilda sig tack vare bland annat förlängt barnbidrag, studiebidrag och studielån.

I vårt land är taxorna för pendling med allmänna kommunikationer mycket varierande, och på många ställen är det inte ens möjligt, utan det fordras skjuts med bil. Oavsett var man bor ska man ha rätt att ta sig till skolan till lägsta priset. Men utgiften kan vara högre än vad föräldrar i vissa inkomstklasser klarar av. Det är dags att undanröja hindret så att kommunen kan betala reseersättning och ungdomar kan delta i utbildning på lika villkor.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att möjliggöra för kommunerna att betala ut reseersättning till ungdomar som fyllt 16 år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-28 Överlämnad: 2017-11-29 Anmäld: 2017-11-30 Svarsdatum: 2017-12-06 Sista svarsdatum: 2017-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga