Elever som behöver extra stöd

Skriftlig fråga 2016/17:50 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Nyligen presenterade Skolinspektionen en kvalitetsgranskningsrapport (Skolans arbete med extra anpassningar, 2016) som redovisar hur 15 skolor arbetar med anpassningar för de elever i årskurs 4 som behöver stöd. Det är förvisso en begränsad studie men Skolinspektionen menar att den ändå ger en tydlig indikation på hur det ser ut nationellt.
Rapporten visar bland annat att det fortfarande, två år efter lagändringen, inte står helt klart för flera skolor vad som avses med extra anpassningar och hur de ska genomföras med god kvalitet. Rapporten visar också att flera skolor fortfarande håller på med själva implementeringsarbetet. Detta är oroväckande signaler och visar på en situation som inte är hållbar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att alla barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-28 Överlämnad: 2016-09-28 Anmäld: 2016-09-29 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05
Svar på skriftlig fråga