elektronisk övervakning med fotboja

Skriftlig fråga 1998/99:501 av Olsson, Karin (s)

Olsson, Karin (s)
Fråga 1998/99:501 av Karin Olsson (s) till justitieministern om elektronisk övervakning med fotboja

den 26 mars

 

I medier i dag finns skakande berättelser om hur kvinnor misshandlats av sina makar och om den rättslöshet som många av kvinnorna upplever. Det är svårt att dagligen leva i ångest för att den som misshandlar plötsligt skall stå utanför dörren och knacka på.

Kvinnojourernas verksamhet är oerhört viktig för dessa kvinnor och de vittnar också om att rättsskyddet för förföljda kvinnor måste ökas. Det finns dels långsiktiga lösningar, genom att i skolan aktivt arbeta med frågan om alla människors lika värde och hur vi skall respektera varandra och dels genom att vi måste se till att kvinnorna skyddas. Vi måste också se över hur män som misshandlar kvinnor skall behandlas. Självklart ska lagen som förbjuder alla att slåss, även gälla dessa män.

För att man konkret och snabbt ska kunna hjälpa de kvinnor som lever med ett ständigt hot finns det möjlighet att utdöma besöksförbud. Detta ger dock inte något tillräckligt skydd för kvinnan, om det inte kompletteras med någon form av möjlighet att upptäcka hotet. Den möjligheten finns nu tekniskt genom att man kan använda elektronisk övervakning, s.k. fotboja. Det innebär att det blir lättare att bevisa brott vid besöksförbudslagen och det bör också leda till att antalet brott mot denna lag minskar.

 

Jag vill fråga justitieminister Laila Freivalds om regeringen har för avsikt att införa möjligheten att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga