elektronisk övervakning av långtidsdömda fångar

Skriftlig fråga 2001/02:1636 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 24 september

Fråga 2001/02:1636

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om elektronisk övervakning av långtidsdömda fångar

Under den senaste tiden har det förekommit ett antal rymningar och fritagningar av långtidsdömda fångar bl.a. vid sjukhusbesök och s.k. lufthålspermissioner. I samband med dessa händelser utsätts personalen från kriminalvården för stora risker. Även allmänheten riskerar att komma till skada vid dessa rymningar och fritagningar. Samma gäller för polisen, som förutom att de redan har en pressad arbetssituation, utsätts för stora risker då de ska försöka att spåra upp och återföra rymlingarna till fängelset.

Fackförbundet SEKO Kriminalvård, föreslår att det införs en möjlighet att dessa fångar ska kunna förses med en speciell elektronisk fotboja då de av olika anledningar vistas utanför fängelset. Jag delar SEKO:s uppfattning. Det skulle minska risken för rymningar och i de fall någon ändå rymmer skulle det vara betydligt lättare att återföra rymlingen till fängelse.

Avser justitieministern ge Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att prova elektronisk övervakning av långtidsdömda fångar som av olika anledningar vistas utanför fängelset?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-24 Anmäld: 2002-09-30 Besvarad: 2002-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-02)