elcykel

Skriftlig fråga 1997/98:1086 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)
Fråga 1997/98:1086 av Ann-Kristine Johansson (s) till miljöministern om elcykel

den 14 september

Det finns i dag ett flertal konstruktioner av en s.k. elcykel. Elcykeln är så konstruerad att den inte går att köra som moped utan elmotorn kopplas enbart in när trycket på tramporna ökar i uppförsbackar eller vid stark motvind. Ingen av de konstruktioner av elcykel som finns i nuläge går fortare än 25 km/tim. Trots detta så har denna elcykel blivit klassad i motorfordonskategorin, vilket alltså kräver typgodkännande, mopedförsäkring och mopedhjälm.

Jag tror att fler människor skulle börja cykla till t.ex. sitt arbete om det blev möjligt att få använda elcykel som en vanlig cykel. Det skulle innebära för dem att de slapp komma fram svettiga p.g.a. motlut och motvind och ändå fått ett visst mått av motion samt frisk luft. Miljön skulle bli betydligt bättre i våra tätorter och städer.

Är miljöministern beredd att se över bestämmelserna när det gäller möjligheterna till att använda elcykel?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-09-14 Anmäld: 1998-09-21 Besvarad: 1998-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga