elchocker vid djurförsök

Skriftlig fråga 2004/05:1090 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 mars

Fråga 2004/05:1090

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om elchocker vid djurförsök

För två år sedan skärptes lagen om djurskydd. Elchocker förbjöds. Trots detta har det visat sig att flera universitet har fortsatt att använda elstötar på djur i forskningssyfte. Nu har regeringen fattat ett beslut som gör det möjligt att använda elchocker vid djurförsök. Ett sådant beslut borde föreläggas riksdagen eftersom det innebär en lagändring.

På vilket sätt avser ministern att låta riksdagen ta ställning till om det ska bli möjligt att använda elchocker vid djurförsök?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-01 Anmäld: 2005-03-01 Besvarad: 2005-03-09 Svar anmält: 2005-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-09)