Elbristen

Skriftlig fråga 2019/20:228 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De svenska företagen är på rika idéer och innovationer och sätter Sverige på kartan i en internationell kontext. De skapar arbetstillfällen och driver den svenska tillväxten. För regeringen borde det därför vara en prioriterad fråga att  säkerställa optimala förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Därför är det häpnadsväckande att grundläggande samhälleliga funktioner, som en tillfredställande tillgång på el, inte upprätthålls i ett industrialiserat land. Den svenska elbristen drabbar i synnerhet södra delarna av Sverige hårt, och de årliga samhällsekonomiska förlusterna beräknas bli uppemot 150 miljarder kronor. De drabbade företagen står inför beslutet att senarelägga expansion eller att flytta produktion och arbetstillfällen utanför Sverige.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är därför följande:

 

När kan de svenska företagen förvänta sig att bristen på el åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-05
Svar på skriftlig fråga