elbolagens prissättning

Skriftlig fråga 2004/05:1777 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 juni

Fråga 2004/05:1777

av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om elbolagens prissättning

Ett av de stora problemen i det svenska energisystemet är att elsystemet måste dimensioneras efter topparna i effektförbrukning. Ju högre effekttoppar, desto dyrare system. På grund av den stora användningen av el för uppvärmning i Sverige har vi effekttoppar under kalla vinter vardagar, när både hushållsuppvärmning och industri är i gång.

En viktig del av omställningen av elsystemet är att minska effekttoppar. Ett sätt att göra det är att utjämna förbrukningen. Rörliga taxor som är högre när effektanvändningen är hög ger incitament till beteende som utjämnar förbrukningen och minskar effekttoppar.

Trots detta går utvecklingen mot minskade skillnader mellan till exempel natt- och dagtariffer. Konsumenten kan inte göra något åt detta, om det är nätbolaget @ som kontrollerar mätningen @ som slopar nattariffen och inte erbjuder nödvändig information om förbrukningen till en alternativ elleverantör.

Mot denna bakgrund vill jag fråga samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin:

Vad avser ministern att göra för att minska effekttoppar och motverka ändringar i elbolagens prissättning som motarbetar denna minskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-02 Anmäld: 2005-06-02 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)