Elbilar som miljövänligare alternativ

Skriftlig fråga 2007/08:978 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:978 Elbilar som miljövänligare alternativ

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn räcker det inte med att bara byta till etanolbränslen. Kraftigare reduktioner av utsläppen kräver energikällor som i princip inte släpper ut koldioxid alls. Flyget står i det här sammanhanget för en mycket liten andel av koldioxiden medan transporter med bil och lastbil är så mycket vanligare att utsläppen härifrån blir mycket större.

En lösning för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp är så kallade elhybrider eller rena elbilar. Vartefter elnätet matas med mer och mer miljövänligt framställd energi blir även bilparken med elbilar mer miljövänlig. Effektiviteten i energiframställningen blir också högre när storskaliga kraftverk kan användas i stället för en liten förbränningsmotor i varje bil.

I ett land som Sverige där motorvärmare är vanliga finns det mycket goda möjligheter att ladda upp bilens batterier när den inte används. Om elbilar ska bli ett realistiskt alternativ är det viktigt att dessa inte missgynnas jämfört med andra typer av fordon eller bränslen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att underlätta utvecklingen av elbilar, speciellt när det gäller forskning om nya, effektivare batterityper och för att främja användandet av elbilar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-18 Svar anmält: 2008-04-01 Besvarad: 2008-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-01)