Ekoparker som skyddad areal

Skriftlig fråga 2007/08:189 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 30 oktober

Fråga

2007/08:189 Ekoparker som skyddad areal

av Ann-Kristine Johansson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Nyligen meddelade Sveaskog att företaget tänker fördubbla sin areal av skyddad skog på de egna markerna. Åtgärden innebär att sammanlagt 650 000 hektar skog undantas från exploatering.

De avsatta skogarna betecknas som naturvårdsskogar och ger ett ovärderligt tillskott i arbetet med att uppfylla det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Sveaskog har också tidigare undantagit drygt 100 000 hektar, 105 708 hektar för att vara exakt, från avverkning i så kallade ekoparker. Det är en fjärdedel av miljömålet Levande skogars mål för formellt skyddad areal.

Naturvårdsverket har godkänt ekoparker som fullvärdigt naturskydd. Trots detta har verket valt att inte räkna in ekoparkerna i statistiken över formellt skyddad areal. Men ekoparkerna måste anses som lika formellt skyddade som de naturvårdsavtal som statliga Skogsstyrelsen skriver med andra skogsägare. Det är avtal som är juridiskt bindande i 50 år.

Min fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson blir:

Vilka initiativ tänker ministern ta för att ekoparker formellt ska räknas in i den skyddade arealen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-30 Anmäld: 2007-10-30 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)