Ekonomistyrning inom sfi

Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S)

Monica Haider (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Under sommaren har en ny auktorisationsmodell för vuxenutbildning och sfi trätt i kraft i Växjö kommun. Denna modell är resultatbaserad, där utbildningssamordnaren får full betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd. Syftet med detta ska vara att förbättra resultaten i vuxenutbildningen och sfi, i kombination med att minska kostnaderna för dessa verksamheter. Det har uttryckts att kommunen vill slippa “betala för låga och otillräckliga resultat i vuxenutbildning och SFI”. Detta har lett till stor oro inom lärarkåren och hos lärarfacken som befarar att lärare kan utsättas för press och repressalier för att sätta godkända betyg. En annan oro är betygsinflation, vilket dessutom skulle bidra till kunskapsdeflation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Hur säkerställer statsrådet att godkända betyg inom vuxenutbildningen och sfi inte sätts på felaktiga grunder?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-28 Överlämnad: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga