ekonomiskt svaga gruppers möjligheter att köpa mediciner

Skriftlig fråga 2000/01:783 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)

den 22 februari

Fråga 2000/01:783

av Mona Berglund Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om ekonomiskt svaga gruppers möjligheter att köpa mediciner

Syftet med läkemedelsreformen som trädde i kraft den 1 januari 1997 var att förbättra kvaliteten på läkemedelsanvändningen och motverka kostnadsökningen för läkemedel. Reformen innebär bl.a. att patienterna får betala en högre egenavgift för sina läkemedel.

Nu visar en uppföljning från Socialstyrelsen att under 1999 avstod ungefär 300 000 personer, knappt 4 % av befolkningen, att lösa ut sina mediciner. De flesta som avstod hade låga inkomster. Nästan var femte ensamstående mamma avstod från att ta ut sin medicin. Ingen ska behöva avstå från nödvändiga mediciner på grund av en svag ekonomisk ställning. Den som avstår från sin medicin kan utsätta sig för en allvarligt hälsorisk.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern verka för att ekonomiskt svaga grupper som t.ex. ensamstående mödrar ska kunna få förbättrade möjligheter att köpa nödvändiga mediciner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-02-22 Besvarad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)