Ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor

Skriftlig fråga 2011/12:439 av Johnsson, Per-Ingvar (C)

Johnsson, Per-Ingvar (C)

den 1 mars

Fråga

2011/12:439 Ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor

av Per-Ingvar Johnsson (C)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Många personer med funktionsnedsättningar står utanför arbetslivet. Det gäller speciellt yngre personer. Att ställas utanför arbetsmarknaden redan i unga år strider mot arbetslinjen och är också förödande för individen. Att vara hänvisad till aktivitetsersättning eller sjukbidrag (tidigare förtidspension) tar för många bort möjligheterna till ett bra liv. De flesta i denna situation hänvisas till ett liv i små ekonomiska omständigheter, där möjligheten att bilda familj, resa och delta i kultur- eller fritidsaktiviteter är begränsade. Begränsat är också Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans resultat när det gäller att hjälpa denna grupp till arbete. Det finns organisationer inom den sociala ekonomin som arbetar med funktionshindrade och som uppnår goda resultat med att hjälpa och stödja dem till anställning och arbete. Handikapporganisationernas samarbetsorganisation, HSO i Jönköpings län, har med små resurser, i ett arvsfondsprojekt, hjälpt ett tjugotal funktionsnedsatta ungdomar till arbete. Föreningen Furuboda har uppnått liknande goda resultat i sitt projekt Stegen in i arbetslivet, SIA. Ett annat spännande exempel är den ekonomiska föreningen Kooptima i Östergötland. Gemensamt för dessa verksamheter är att de finansieras med projektmedel. När projektmedlen är slut, oavsett om de kommer från Arvsfonden eller EU, har de flesta svårt att finansiera fortsatt verksamhet trots de goda resultat som de uppvisar. För flertalet gäller att de inte klarar att gå in i upphandlingsprocedurer. Mot denna bakgrund vill jag fråga:

Är arbetsmarknadsministern beredd att stärka arbetsmarknadspolitiken och bättre hjälpa funktionshindrade, genom avtal om ersättning mellan arbetsförmedlingarna och organisationer inom den sociala ekonomin, som är verksamma på arbetsmarknadsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-01 Anmäld: 2012-03-01 Besvarad: 2012-03-07 Svar anmält: 2012-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-07)