ekonomiskt stöd till Munkedals kommun

Skriftlig fråga 1998/99:152 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1998/99:152 av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ekonomiskt stöd till Munkedals kommun

den 4 december

Munkedals kommun har liksom ett flertal mindre kommuner drabbats av utflyttning och därmed har det kommunala bostadsbolaget fått ekonomiska problem. 14 % av bostadsbolagets lägenheter står tomma och ett ägartillskott om 5-6 miljoner kronor årligen krävs för att hålla bolaget på fötter. Bolaget har effektiviserats genom personalnedskärningar. Dessutom har rivningar av hus med lägenheter skett, liksom en del utförsäljningar. Ägartillskottet har därmed kunnat halveras, men nu är det svårt att komma längre. Kapitalkostnaderna är alldeles för höga i förhållande till antalet lägenheter som skall bära dessa kostnader. Ett kapitaltillskott om 60-100 miljoner kronor är nödvändigt för att räta upp situationen.

Kommunens ekonomi är svag, något som ofta hänger ihop med utflyttning och tomma bostäder. Kommunens möjligheter att gå in med ytterligare ägartillskott är mycket små. Även om man bortser från problemen med det kommunala bostadsbolaget så har man mycket svårt att ens klara det budgetbalanskrav som riksdagen kräver fr.o.m. år 2000. Den kommunala skattesatsen är redan hög och en skattehöjning är heller ingen möjlig utväg att lösa problemen. Förhoppningen ställs då på att regeringen skall hjälpa till att lösa den akuta situationen för Munkedals kommun.

Min fråga blir då:

På vilket sätt avser ministern stödja Munkedals kommun i dess svåra situation?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-04 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga