Ekonomiskt stöd för pensionärer

Skriftlig fråga 2013/14:53 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 17 oktober

Fråga

2013/14:53 Ekonomiskt stöd för pensionärer

av Eva Sonidsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Riksrevisionen konstaterade i en rapport i maj att omkring 140 000 pensionärer inte ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd trots att de har rätt till det. Riksrevisionen menar att regeringen och Pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att upplysa pensionärerna om att förmånerna finns och om vilka regler som gäller.

Det har varit känt i flera år att många pensionärer inte ansöker om förmånerna trots att de har rätt till dem. Granskningen visar att antalet pensionärer som går miste om bostadstillägg har mer än fördubblats på fem år. Riksrevisionens övergripande slutsats är att systemet fungerar dåligt och behöver ses över.

Summan som pensionärerna går miste om har ökat från knappt 1 miljard kronor till nästan 2 miljarder kronor. I genomsnitt handlar det om nästan 14 000 kronor per person och år. Många pensionärer känner inte heller till och ansöker om äldreförsörjningsstödet. Detta drabbar naturligtvis främst de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.

Riksrevisionen anser att regeringen har prioriterat inrättandet av Pensionsmyndigheten före informationen till pensionärer om deras rättigheter. Pensionsmyndigheten har sedan start haft stora problem med att klara ansökningarna från de pensionärer som redan känt till bostadstillägget. Myndigheten har inte tillräckligt informerat om stödet trots att det varit känt att brist på kunskap är en av de främsta orsakerna till att så få söker.

Vilka åtgärder avser socialförsäkringsministern att vidta för att fler pensionärer med låga inkomster ska få det stöd de är berättigade till?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-17 Anmäld: 2013-10-17 Svar anmält: 2013-10-23 Besvarad: 2013-10-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)