Ekonomiskt stöd för glutenfri kost

Skriftlig fråga 2009/10:1021 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 9 september

Fråga

2009/10:1021 Ekonomiskt stöd för glutenfri kost

av Eva Sonidsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Glutenfri kost är den enda behandlingsformen vid den kroniska sjukdomen celiaki – glutenintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten och leder till skada på tunntarmen.

Gluten är ett protein i vete, råg och korn som personer med celiaki inte tål. Man räknar med att 1 av 100 svenskar har celiaki. Alla som har celiaki har inte fått diagnosen ställd ännu, så frekvensen av känd celiaki är lägre. Särskilt bland vuxna är mörkertalet stort.

Den glutenfria kosten måste hållas livet ut eftersom celiaki är en livslång sjukdom. Det är viktigt att alltid följa dieten, annars kan man drabbas av näringsbrist och följdsjukdomar. Efter en tid med glutenfri kost blir slemhinnan oftast återställd och sjukdomssymtomen försvinner.

I dag är det ålder och bostadsort som avgör om patienten i fråga ska få ersättning för de ökade kostnader som den glutenfria kosten innebär. Det är djupt orättvist. Barn under 16 år får sina varor via apoteket, men efter 16 år beror det på vilket landsting du bor i om du får merkostnadsersättning eller inte.

Det har tidigare föreslagits i en statlig utredning att det ska utgå en nationell ersättning för att ge dem som drabbats av den livslånga sjukdomen förutsättningar att hantera sjukdomen, oavsett var i landet man bor.

Kommer ministern att verka för att det införs en nationell ersättning till de drabbade eller kommer det även fortsättningsvis att bero på vilket landsting man bor i om man ska få ekonomiskt stöd för merkostnaderna för den glutenfria kosten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-15 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-15)