Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län

Skriftlig fråga 2011/12:233 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 12 december

Fråga

2011/12:233 Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent till 2010. Antalet biståndshushåll ökade med 1 399. Vi ser att antalet biståndsmottagare, barn inkluderade, fortsätta att öka och ligger med 16,5 procent högre än i riket. Med variationer mellan kommunerna mellan 7 och 3 procent är länssiffran 5 procent biståndsmottagare. Samtidigt utförsäkras fler. Enligt Arbetsförmedlingen väntas en ökning av de 11 000 arbetslösa med 1 000 personer vilket även resulterar i en ökad barnfattigdom. Nu krävs stöd till omställning för att stärka individer samt en aktiv näringspolitik. Regeringen kan omprioritera för investeringar i arbetslinjen.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det anförda om att behovet av ekonomiskt bistånd väntas fortsätta att öka i Jönköpings län?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-12 Anmäld: 2011-12-12 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)