ekonomiska villkor för sjukbidragstagare

Skriftlig fråga 1999/2000:1417 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 14 september

Fråga 1999/2000:1417

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingela Thalén om ekonomiska villkor för sjukbidragstagare

Människor som i dag erhåller sjukbidrag eller förtidspension betalar, som alla yrkesverksamma, ca 30 % i skatt. Dessa grupper jämförs med ålderspensionärer som betalar 20 % i skatt. Sjukbidragstagare, förtidspensionärer och ålderspensionärer som är gifta eller sammanboende får dessutom en automatisk minskning av ersättningsbeloppet med 510 kr i månaden, just på grund av det faktum att de är gifta eller sammanboende.

De som uppbär sjukbidrag eller förtidspension befinner sig ofta mitt i livet, med alla förpliktelser som det innebär. Sjukdomen/skadan har de olyckligt drabbats av. Det är svårt att vara sjuk och beroende, att de dessutom straffas ekonomiskt på grund av att de är gifta eller sammanboende kan anses som djupt orättvist.

Min fråga till ministern är vad hon ämnar vidta för åtgärder så att människor som erhåller sjukbidrag eller förtidspension och som är gifta eller sammanboende inte ska särställas ekonomiskt jämfört med andra sjukbidragstagare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-09-14 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-27)