Ekonomiska medel i Klimatklivet

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Nyligen kom ett besked från Naturvårdsverket om att pengarna i Klimatklivet är slut, och att de medel som är avsatta för åren 2021–2023 kommer att behöva läggas på framtida utbetalningar till sedan tidigare beslutade klimatinvesteringar.

Regeringen sköt inte heller till medel i vårändringsbudgeten. Denna avsaknad av medel leder nu till att den nya ansökningsomgången till Klimatklivet, som var tänkt att starta 5 maj, stoppas. En av regeringens största klimatsatsningar läggs därmed på is.

Riksrevisionen har tidigare bedömt att Klimatklivet inte är en del av en kostnadseffektiv styrmedelskombination för att nå det svenska klimatmålet till 2030 och att det är svårt att uppnå en kostnadseffektiv fördelning av stödet, givet den breda ansatsen.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad händer med Klimatklivet, och kommer regeringen att skjuta till pengar i höstbudgeten eller försvinner möjligheten att söka medel till nya projekt för gott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-11 Överlämnad: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga