ekonomiska intressen och demokratisk utveckling i Afrika

Skriftlig fråga 1998/99:243 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:243 av Carina Hägg (s) till utrikesministern om ekonomiska intressen och demokratisk utveckling i Afrika

den 14 januari

Vi vet att det både kan vara lönsamt att mörda och låta mörda för pengar. Våldet har blivit en affärsidé av stora mått. Därför var det glädjande när FN 1989 antog en konvention mot rekrytering, användning, finansiering och träning av legosoldater, men än lär konventionen inte ha trätt i kraft då alltför få länder anslutit sig till den. Sverige valde tyvärr också att stå utanför. Vi har fortfarande alltför lite kunskap om legosoldaterna. Samma behov av ökad kunskap gäller om de företag och intressen som rekryterar, värvar och köper dessa tjänster av såväl vuxna som barn. I länder där demokratin och statsmakten fortfarande är svag, kan girighet och starka ekonomiska intressen vara ett väl så stort hot mot en demokratisk utveckling som etniska motsättningar och ideologiska skillnader. Ett grymt krig, som nu trappas upp, är det i Sierra Leone. Där drivs den negativa utvecklingen mot ett allt värre scenario för civilbefolkningen av inte minst intressen som vill ha kontroll över värdefulla tillgångar som guld och diamanter samt bauxit och järnmalm. I andra länder vet vi att oljebolag spelat en mycket märklig roll. När vi arbetat med att förebygga och lösa upp pågående konflikter betonar vi behovet av ökad kunskap om konflikters orsaker. Ligger en stor del av konfliktens orsak i ren girighet måste dessa företag och personers behov av makt och kontroll beaktas. Varför inte t.ex. synliggöra vägen mellan den diamantprydda guldringen i butiken och den lemlästade pojksoldaten?

Min fråga är om ministern tagit initiativ till en rapport som tydliggör de ekonomiska intressen, och omfattningen av dessa, som motverkar en demokratisk utveckling i Afrika.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-01-14 Anmäld: 1999-01-19 Besvarad: 1999-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga