Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP)

Ulf Holm (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Sedan en tid tillbaka finns nationella spetsutbildningar i teoretiska ämnen vid ett antal olika gymnasier i landet, bland annat genom historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund. En av möjligheterna med att en sådan här utbildning är förlagd i Lund är att utbildningen därigenom kan samordnas med historieutbildningar vid universitet och många elever vid Katedralskolans historieprogram läser parallellt med sina gymnasiala studier temakurser vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Spetsutbildningen får inga extra statliga resurser för sin utbildning. Kvaliteten möjliggörs ändå genom stort lokalt engagemang och samarbetet med universitet. Universitet har dock inga krav på sig att samarbeta med gymnasiets spetsutbildning och därför kan det tänkas uppstå diskussioner om att gymnasiet bör betala för kurserna deras elever går.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsministern om han avser att agera så att spetsutbildningar i teoretiska ämnen får goda förutsättningar till samordning med universitetsinstitutioner, för att bibehålla kvaliteten på spetsutbildningarna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-12 Överlämnad: 2014-08-12 Besvarad: 2014-08-27 Sista svarsdatum: 2014-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga