Ekonomiska förutsättningar för småskalig livsmedelproduktion

Skriftlig fråga 2005/06:1558 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1558 av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Ekonomiska förutsättningar för småskalig livsmedelproduktion

Det är glädjande att notera det ökade intresset för småskalig och lokalt förankrad livsmedelsproduktion. Konsumenterna har alltid varit intresserade av produkter med lokal förankring, men det är först nu som även de större aktörerna börjar visa intresse för lokalt producerade livsmedel.

Konkurrenssituationen mellan de mindre och större aktörerna skiljer sig dock åt. Alla företagare har rätt att dra av moms på de inköp av varor och tjänster som de gör i sin momspliktiga verksamhet. Men det finns begränsningar i rätten att göra avdrag. När det gäller inköp av personbilar får företagarna göra avdrag endast om bilen används för taxitrafik, transport av avlidna, körkortsutbildning, uthyrning eller återförsäljning. Men om företagaren behöver köpa in ett specialfordon för att frakta sina produkter på ett säkert sätt får företagaren inte dra av momsen i sin verksamhet.

Ett större företag har bättre resurser än ett mindre att köpa in till exempel en kylbil eller att anlita ett speditionsföretag som står för transporten. Denna möjlighet har oftast inte de mindre aktörerna. Detta är ett inköp där momsen inte får dras av vilket gör att konkurrenssituationen snedvrids.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att momsen på inköp av specialfordon likställs med vad gäller avdragsrätt för andra varor och tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)