Ekonomisk press på juntan i Thailand

Skriftlig fråga 2013/14:642 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Ewa Björling (M)

 

Thailand är en vacklande demokrati av det enkla skälet att den thailändska militären aldrig accepterat demokrati som ”the only game in town”. Precis som en gång den turkiska militären har man sett som sin uppgift att försvara någon form av överordnad idé vilken gett militären rätt att när den så tycker ingripa mot politiker, partier och demokratin. Den turkiska militären har menat att ”kemalismen” är överordnad demokratin, i Thailand handlar det om kungamakten. Den japanske kejsaren användes på ett liknande sätt av den japanska fascismen för att legitimera dess maktövertagande. Formellt skedde allt i kejsarens namn medan det reellt var militären som tog alla beslut. Kejsaren var bara en marionett.

Nu vill Thailands militär återigen använda kungen som ursäkt för att ta över makten. I detta spel bör man notera att oppositionen gentemot syskonen Shinawatra, som vunnit demokratiska val, spelar under täcket med militären och kungamakten för att sätta valresultaten ur spel.

I en värld av alltmer integrerade ekonomier blir ekonomiska sanktioner också alltmer effektiva. Världssamfundet måste skicka en tydlig signal till Thailands odemokratiska krafter genom investeringsstopp, handelsåtgärder med flera ekonomiska sanktioner. Frihandel ska stödja demokrati och frihet.

Vilka ekonomiska och handelsmässiga initiativ avser statsrådet att ta från svensk sida, samt inom EU och övriga världssamfundet, för att tvinga Thailands militärer tillbaka till barackerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-26 Överlämnad: 2014-05-27 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga