Ekonomisk kontroll i mindre företag

Skriftlig fråga 2007/08:1545 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1545 Ekonomisk kontroll i mindre företag

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Utredningen om enklare redovisning har presenterat ett delbetänkande med vissa oroväckande signaler. Att avskaffa revisionsplikten för mindre företag i förenklingssyfte är en god ambition men samtidigt går det inte att blunda för att en stor del av skattefelet på 133 miljarder är knutet till just mindre företag. Revisionsplikten har dock sannolikt bidragit till att nedbringa detta skattefel då företagare sökt hjälp av sakkunniga revisorer. Vidare har kriminella grupper haft det lite svårare i Sverige än i andra länder att etablera sig i normala företag.

Revisionsplikten bör ersättas med någon annan form av stöd så att företagsekonomisk ordning och reda fortlöpande upprätthålls. Revisionsplikten har varit bra för företagens ägare, för företagens kunder och för samhället. Det handlar också om att stänga ute den organiserade brottsligheten som gärna utnyttjar svag lagstiftning och bristande tillsyn för att ta sig in i vanliga företag bland annat för att kunna tvätta svarta pengar vita.

Med vilka stöd- och kontrollsystem avser statsrådet att ersätta revisionsplikten i de små företagen bland annat för att förhindra att de svenska småföretagen penetreras av den organiserade ekonomiska brottsligheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-08-14 Inlämnad: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-26 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-26)