ekonomisk kompensation till yrkesfiskare

Skriftlig fråga 2003/04:1047 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 5 april

Fråga 2003/04:1047

av Lars Tysklind (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ekonomisk kompensation till yrkesfiskare

Tisdagen den 30 mars kunde man i lokalmedierna i Bohuslän ta del av krav från Bohusläns Socialdemokratiska partidistrikt att fiskare bör få ett ekonomiskt stöd för att kompensera för de begränsningar i fisket som under kort tid införts genom statliga myndighetsbeslut. Kravet på ett sådant stöd har uppkommit bland annat därför att näringen utgått från gällande regelverk när man gjort sina investeringar. Det är av stor vikt, för att vi ska behålla en levande skärgård, att inte fiskarkåren ger upp och lämnar fisket för all framtid. Det småskaliga och kustnära fisket är mycket viktigt i sammanhanget. Det är mycket svårt för en näringsidkare att bedriva verksamhet när förutsättningarna ändras beroende på icke helt förutsägbara beslut. Därför har Folkpartiet föreslagit att de fiskepolitiska målen uppnås genom lokal samförvaltning.

I SVT:s Västnytts granskning av kostnaderna för kontroll av yrkesfisket, kan man vidare konstatera att kontrollen av yrkesfisket kostar mer än fiskerinäringen drar in. Enligt granskningen övervakas och kontrolleras runt 1 000 yrkesfiskare med båtar över tolv meter av 980 personer i olika yrkeskategorier. Även om det kan finnas felkällor i granskningen, tycker jag ändå att man kan sätta dessa kostnader i relation till det stöd som vissa yrkesfiskare behöver, när man fått sina fiskemöjligheter begränsade under längre eller kortare tid.

Avser jordbruksministern att vidta åtgärder så att sådana orimligheter upphör och att en samförvaltning kan byggas underifrån?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-05 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)