Ekonomisk kompensation för försenad leverans av helikopter 14

Skriftlig fråga 2008/09:456 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 30 december

Fråga

2008/09:456 Ekonomisk kompensation för försenad leverans av helikopter 14

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den samnordiska helikopteraffären med NH Industries, som för svensk del omfattar helikopter 14 (HKP 14) undertecknades i september 2001. I propositionen (2004/05:5) inför försvarsbeslutet 2004 (FB 04) står det på s. 66:

”Utvecklingen av den gemensamma mark- och sjöoperativa helikopterbataljonen fullföljs och bataljonen beräknas vara organiserad 2008.”

I Tidskrift i Sjöväsendet nr 3/2008 skriver ledamöterna i Kungliga Örlogsmannasällskapet Mats Westin och Dan Broström på s. 211:

”Med nuvarande kännedom om förseningar och andra trånga sektorer i utvecklingen av HKP14 kan en kvalificerad gissning vara, att med ett beslut i närtid om anskaffning av ett ubåtsjaktvapen, kan ett komplett operativt ubåtsjakthelikoptersystem finnas omkring år 2020.”

I betänkandet SOU 2008:129 skriver utredaren Leni Björklund på s. 88:

”Finska staten stämde även NH Industries med anledning av förseningarna, vilket lett till att man fått 20 miljoner euro i ersättning.”

Arbetet med att utveckla HKP 14 mot full operativ förmåga kommer mest sannolikt att pågå i mer än ett decennium efter den tidpunkt som aviserades i FB 04. Varje nytt besked om ytterligare uppskjuten leverans stärker inte tilltron till projektets genomförbarhet.  

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att också svenska staten ersätts ekonomiskt för försenad leverans av sina helikoptrar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-30 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-13 Svar anmält: 2009-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-13)