Ekonomisk ersättning för ålfiskeredskap

Skriftlig fråga 2011/12:76 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 oktober

Fråga

2011/12:76 Ekonomisk ersättning för ålfiskeredskap

av Krister Örnfjäder (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt uppgift har det beslutats att ålfisket på Västkusten förbjuds från den 1 januari 2012.

Beslutet fattades av dåvarande Fiskeriverket och skälet var att ålbeståndet sägs vara hotat.

Detta beslut innebär att många små fiskeriföretag drabbas av kännbara ekonomiska förluster. Det handlar inte enbart om inkomster från själva ålfisket utan även om investerat kapital i fångstredskap som nu inte får användas. Dessa företag finns i bygder där andra möjligheter för småföretagare att verka är begränsade, särskilt inom fiskeribranschen.

Jag vill därför fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson vilka åtgärder ministern avser att vidta för att ekonomisk ersättning ska utbetalas för ålfiskeredskap som nu inte får användas.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-10-26 Anmäld: 2011-10-26 Besvarad: 2011-11-03 Svar anmält: 2011-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-03)